خودش
آری ف.ع خودش را تکه تکه کرده بین همین "دیگران" که میگوید

هر قسمت از خودش را به دست کسی داده ودر سه نظام اوبسته آنقدر تراشش داده تاخوب بنظربیاید

آنقدر در جمع زندگی کرده که تمامی زیر و بم آن ( در جمع بودن) را بشناسد 

و بداند که نمیتواند خودش باشد چون جمع آنرا قبول نمیکند

و این قصه ساده ایست .... که در چهار خط تمام میشود.


پ.ن) من عاشقتم ف.ع .منبع اصلی مطلب : ایشانیسم
برچسب ها : خودش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : یک ف.ع تکه تکه شده