صدای ,نگاه میکند
" هرگز حقیقت را آنگونه که می پسندیدی بیان نکن ، بگذار او خودش جامه زبان تو را بدرد 

دیواره های درونیاتت را بر سر راهش مگذار و جاری شدنش را به تماشا بنشین..."


تمام روز تویی....

همه ی ادمها تویی 

من به چی امیدوارم.... وقتی همه چیز.... راستی یعنی چی همه چیز؟

چه صدایی در دنیا پیچیده... چه صدای گوشنوازی می آید... گوش بده..

صدای باران های نباریده است... صدای آبستن ابرهاست ... کسی نگاه میکند تو را

در تاریک و روشن بعد از ظهر های کوتاهت گم نشو .... خودت را بین خیابانها و راهروها پیدا کن...

برای خودت کلوچه بپز... برای دنیا ئ ابرها... برای اسمان خسته و پیر ...دورو برت را بگرد

کسی تو را نگاه میکند.... شب را بو بکش...شب را بفهم... و از پس شب قامت بکش

اینجا همه اش مال توست.


پ.ن) ادم های متفاوت را که میبینم مرا جذب میکنند حالا میخواهد هر کس باشد... او فرقی دارد

پ.ن 2) حس خوب.. حس ممنون بودن

پ.ن3) لت ایت گو

منبع اصلی مطلب : ایشانیسم
برچسب ها : صدای ,نگاه میکند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : in autumn ... i like it more